Knjige za tražitelje/ice azila


Program „Knjige za tražitelje/ice azila“ započeo je tijekom 2014. godine, a javio se kao odgovor na problem imigranata, koji se sve više produbljuje ulaskom Hrvatske u EU. Osobama koje se nelegalno zateknu na teritoriju Republike Hrvatske te ulaze u proces traženja azila želimo omogućiti lakšu integraciju u društvo organiziranjem tečajeva hrvatskog jezika te besplatnim radionicama.

Po tom pitanju surađujemo sa drugim udrugama koje se aktivno bave edukacijom i pravima tražitelja/ica azila: sakupljamo literaturu na stranim jezicima koje poznaju (ponajviše na francuskom, engleskom ili arapskom jeziku, ali i drugim stranim jezicima), literaturu za učenje hrvatskog jezika te bilježnice za učenje. Cilj ovog programa je potaknuti na solidarnost prema ljudima koji su žrtve nasilja i rata u svojim domovinama, pogotovo jer smo kroz slična iskustva i sami prolazili, te olakšati proces njihove integracije u hrvatsko društvo.

Knjige i drugi navedeni materijali sakupljaju se u Infoshop Knjižnici u uredovno vrijeme, a zatim se u dogovoru sa aktivistima/icama iz drugih udruga dostavljaju na adrese prihvatnih centara.