Knjige za zatvorenike/ice

„Knjige za zatvorenike/ce“ stari je projekt Autonomne tvornice kulture ATTACK!, a reaktiviran je kroz program Infoshop Knjižnice 2011. godine. Programom se želi skrenuti pažnja na loše stanje zatvorskih knjižnica u Hrvatskoj, što za posljedicu ima otežanu resocijalizaciju zatvorenika nakon izlaska iz zatvora. U sklopu programa odvija se prikupljanje knjiga donacijama građana i građanki te njihovo prosljeđivanje zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima na teritoriju RH.

Cilj programa je senzibiliziranje javnosti o kulturnim potrebama zatvorenika, razvoj kulture u kaznenim tijelima, omogućavanja komunikacije zatvorenika s vanjskim svijetom te poticanje njihove kreativnosti i socijalne svijesti.

Donacije knjiga za zatvorenike primaju se u Infoshop Knjižnici u uredovno vrijeme.