20.4. RADIONICA SAPUNA / SOAP WORKSHOPEdulotta: Radionica izrade prirodnog sapuna/Soap making workshop
SUBOTA/SATURDAY
11h - 14h (max), 
uz donacije/donations welcomed

Izrada sapuna hladnim procesom iz ulja/masti i lužine, bez umjetnih dodataka, uz savjetovanje o upotrebi pojedinih ulja i esencija te o izradi receptura;

Cold process soap making from oils and alkali, with no artificial additives, including advice on the use of certain oils and essences, and on making soap recipes;